Strafferett

Strafferetten er en sentral del av vårt firma, og alle våre advokater tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. På bakgrunn av vår brede erfaring innenfor feltet kan du være trygg dersom du velger å benytte oss i en straffesak. Du er også sikret at vi er oppdaterte innenfor både strafferetten og straffeprosessen.

Dersom du er mistenkt eller tiltalt i en straffesak, vil du alltid har rett til å la deg bistå av forsvarer. Under etterforskningen vil du i enkelte tilfeller har krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Ved en hovedforhandling vil du, med enkelte unntak, få oppnevnt forsvarer på det offentliges regning.

Vi bistår under alle fasene av en straffesak og tilstreber å ha et høyt etisk nivå i vårt arbeid.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.