Forvaltningsrett

Det offentlige som motpart – krav til saksbehandling og klagemuligheter

 

Vi bistår deg som privatperson i møte med det offentlige.

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha saker til behandling av blant annet NAV, Helsevesenet, Skatteetaten, Datatilsynet eller Kontoret for voldsoffererstatning.

I Norge er privatpersoner gitt klare rettigheter, og det stilles strenge krav til det offentliges saksbehandling. I enkelte tilfeller har du også rett til å få dekket advokatutgifter av det offentlige. Det er likevel ofte utfordrende å få gjennomslag for sine rettigheter, og mange opplever det som en stor belastning å forholde seg til offentlige organer.

Vi har lang erfaring med slike forvaltningssaker, og våre advokater har bred kompetanse på disse områdene.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.