Erstatningsrett

Har du en personskade etter trafikkulykke eller arbeidsulykke, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. Også i pasientskadesaker og saker om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat.

Personskadeerstatning omfatter erstatningskrav for de som har fått personskade etter trafikkskade,yrkesskader, pasientskader eller voldsofferhendelser. Hvis du vurderer å kreve personskadeerstatning, bør du kontakte advokat som har erfaring innenfor personskade- og erstatningsrett. Ved å bruke spesialisert advokat har du større mulighet til å få en riktig personskadeerstatning.
 
En personskade erstatning beregnes forskjellig, alt ettersom hvilken type personskade det er. Dette gjelder særlig for yrkesskadeerstatning og beregningen av grunnerstatning som gjøres der, i forhold til den mer individuelle beregningsmetoden som gjøres ved eksempelvis trafikkskadesaker. Videre må du vite at personskadeerstatningen beregnes individuelt. Det spiller dermed ikke noen rolle hva andre har fått i erstatning – det er ditt individuelle tap som er gjenstand for erstatning.
 
Selv om prinsippet for dette er at den skadelidte skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd, så viser det seg i praksis at det er veldig vanskelig å finne ut hva dette konkret vil medføre i erstatningsutbetaling for den enkelte. Videre er det ofte nesten umulig å bli enig med forsikringsselskapet i at det resultatet man selv er kommet til, er det den korrekte personskadeerstatningen i den enkelte sak hvis du ikke har advokat som har god erfaring med å kreve personskadeerstatning. Du bør derfor sørge for å bruke en advokat som er spesialist på området.
 
Har du en personskade etter trafikkulykke eller arbeidsulykke, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. Også i pasientskadesaker og saker om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat.
 
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.